Gå til sidens hovedinnhold

– Kan ordfører ta et initiativ til at det settes av penger for å gi en fordypningsmulighet i programmering på en time hver uke for seks lærere på Flekkefjord Ungdomsskole for skoleåret 2021 -22. Det vil ha en kostnad på ca kr 90.000 i 2021, spurte Arne Birkedal (KrF) i bystyret torsdag kveld. Han viste til at det er kommet nye fagplaner med programmering både i matematikk, naturfag, kunst/ håndverk og musikk og at Flekkefjord har mulighet til å være tidlig ute på dette området. Ordfører Torbjørn Klungland (Frp) svarte at det er positivt hvis det settes av ressurser til faglig fordypning for lærerne i skolen, men at det mest naturlige hadde vært at fagutvalg, skolene og faglig ansvarlig for skolene fikk være med å vurdere hvordan disse ressursene best kan prioriteres til kompetanseutvikling for lærerne.

– Kan vi bruke litt penger på å lære lærerne programmering?