GJENNOM HELE sommeren har cruiseskipet «Hanseatic Nature» hatt Flekkefjord som destinasjon på sine rundturer fra Hamburg til Norge. De seneste fem søndagene har skipet lagt til på Eschebrygga og flere hundre passasjerer har potensielt kunne ta Flekkefjord i nærmere øyesyn de fire timene skipet har ligget til kai. Men samtidig vet vi at turistene møter en stengt by, på godt og vondt.

NÅ HAR naturligvis pandemisituasjonen i Europa lagt svært mange begrensninger også på cruiseturismen. Svært mange cruiseskip har ligget i opplagsbøyene siden pandemien brøt løs i mars i fjor. «Hanseatic Nature» er et av få skip som har lagt turene til Norge. De første rundturene skipet hadde, kunne ikke skipet legge til kai, på grunn av smittesituasjonen. Men fra 1. juli endret regjeringen begrensningene – og skipets passasjerer kunne igjen ta seg i land.

NÅ ER det ikke slik at de butikkdrivende og handelsstanden selv kan bestemme seg for å holde butikkene åpne søndager. Det er strenge regler for hvem som kan holde åpent på søndager. Blant annet ligger det som en forutsetning at stedet er et typisk turiststed. Det er dessuten statsforvalteren som avgjør spørsmålet om søndagsåpne butikker etter søknad fra lokale myndigheter.

UNDER NORMALE omstendigheter ville også turistkontoret i Flekkefjord ha stelt i stand flere utflukter for turistene. Det er likevel gledelig å registrere at skipet har kommet tilbake en gang i uken gjennom hele sommeren. Det betyr at cruiserederiet har gjenoppdaget Flekkefjord som en av destinasjonene i Norge.

DET ER da viktig at vi nå utnytter momentum og tar kontakt med rederiene for å høre hvordan vi kan legge enda bedre til rette for cruiseanløp. Cruisenæringen legger årlig igjen rundt fire milliarder kroner i norske havnebyer, viser en undersøkelse. Ingen del av reiselivet har tradisjonelt sett vokst kraftigere enn cruisemarkedet, iallfall før koronapandemien satte en stopper Og det ble spådd en ytterligere årlig vekst på 7–8 prosent frem til 2025. Norge vil ha sin del av kaken. Og Flekkefjord bør få sin, så snart pandemien ikke setter begrensninger. Da må vi legge enda bedre til rette for at turistene skal ha gode opplevelser lokalt.