Journalist Bård Amundsen skriver den 29.04.22 på Forskning.no: Det er trolig under 30 prosent av oss som bor i et demokratisk land og over 70 prosent av alle mennesker bor i autokratier. Politiske regimer kommer i mange ulike utgaver. Men det går også an å dele verdens politiske lederskap i to store grupper, demokratier og autokratier. Sitat slutt.

Autokratier er en styreform der mesteparten av den politiske makten er samlet i hendene på en enkeltperson eller forholdsvis liten gruppe med få forholdsvis få konstitusjonelle begrensninger på hvordan denne makten utføres.

Dette betyr at fra FNs 193 land sitter det mange med toppstillinger og stemmeberegtige utsendinger fra disse autokratier. FN trenger penger til å lønne alle sine godt betalte byråkrater. De er i konstant underskudd på frisk kapital. Desto lettere for de rike sponsorene som kommer med pengesekken å diktere byråkratene. I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben Word Economic Forum en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av generalsekretær Antonio Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF Klaus Schwab. Dette vil gi de multinasjonale selskapene hendene på rattet i alle FN-organer når det legges opp retningslinjer eller forskrifer.

Strategiske partnerskapet gjør det effektiv for bedriftsledere å bli rådgivere for lederne i FNs systemavdelinger, ved å bruke sin private tilgang til å forfekte markedsbaserte profitable løsninger på globale problemer mens de undergraver virkelige løsninger innebygd i offentlig interesser og demokratiske prosedyrer.

Denne avtalen innebærer at verdens rikeste multinasjonale selskaper,(som partnere i WEF), har fått fritt leide i FNs indre organer. I tillegg er demokratiske land i mindretall i dette forum. Forskning viser at folk med makt korrumperer og det gjelder ikke bare autokratier men også politikere fra demokratiske land, men fra demokratiske land er det konstitusjonelle begrensninger. Professor i statsvitenskap Janne Haaland har skrevet: Norges idealbilde av FN er farlig. I Norge dyrkes et idealbilde av FN som et moralsk kompass, men dette er farlig virkelighetsflukt og ønsketenkning.