Kartlegger kulturminner langs ny E39-strekning: – Det var lite kunnskap fra før

Siden april har det blitt gjort arkeologiske undersøkelser i Lund, i sammenheng med mulige traseer for nye E39. I nærheten av Ualand gard og på ordførerens eiendom er det gjort funn fra jernalderen.