Som advokater har de Eva Joly og Sands Advokatfirma. Det var Kielland-nettverket, medlemsforeningen for overlevende og etterlatte, som i ettermiddag overleverte sitt krav stilet til Statsministeren. I det juridiske vedlegget trekker advokatene Eva Joly og Lars Tormodsgard paralleller til pionerdykkerne, og argumenterer for at også pioner-oljearbeiderne bør få sin rettmessige erstatning. Oljearbeiderne på Kielland manglet informasjon, opplæring og sikkerhetsutstyr; i tillegg til at det blant annet er påvist manglende inspeksjoner og brudd på driftsmanualer for plattformen.

Kielland-nettverket arbeidet i perioden 2017–2021 først og fremst for å oppnå ny offentlig granskning av ulykken. Dette ble overraskende avslått av riksrevisor Per-Kristian Foss i mars 2021. Dette til tross for at selve rapporten fra Riksrevisjonen både pekte på kritikkverdige og alvorlige forhold, samt granskning og politiarbeid med store mangler. Myndighetene fulgte ikke opp ofrene i ettertid, mot bedre viten.

-Nå er det på høy tid at pioneroljearbeiderne får en kompensasjon fra de norske oljepengene. Vi arbeiderne ofret liv og helse mens Norge tilegnet seg den store oljeformuen, sier Anders Helliksen, overlevende og i dag nestleder i Kielland-nettverket. -Og selv om myndighetene ber oss redusere forbruket i tiden som kommer, så slipper ikke råkjørere i trafikken unna å betale fartsbot. Tilsvarende kan ikke staten heller slippe unna oppgjøret, avslutter Helliksen.

Og vi setter stor pris på støtten fra en samlet fagbevegelse i spørsmålet om kompensasjon, sier Kian Reme, styreleder i Kielland-nettverket.

Alexander L. Kielland-katastrofen

Norges største industriulykke, 27. mars 1980. 123 omkom, 89 overlevde. 30 av de omkomne er aldri funnet. Sommeren 1980 ble det et forsikringsoppgjør. Det kom, imidlertid, aldri en krone i erstatning fra staten.