Fylkeskommunen overprøver Hidra-vedtak

Fylkesrådmannen legger opp til å overprøve et vedtak gjort av politikerne i Flekkefjord.