Trenger mer kirkepenger

FIKSET: I 2019 måtte utbedring av råteskader i vinduene mot sør i Flekkefjord kirke i stor grad finansieres ved bruk av fond.

FIKSET: I 2019 måtte utbedring av råteskader i vinduene mot sør i Flekkefjord kirke i stor grad finansieres ved bruk av fond.

Artikkelen er over 1 år gammel

Flekkefjord kirkelige fellesråd trenger mer penger til utbedringer. Først i 2023 er det lagt opp til en liten økning.

DEL

Flekkefjord kirkelige fellesråd har ansvaret for syv kirkebygg. Det er et kontinuerlig behov for utbedringer og reparasjoner. Kommunens finansieringsansvar er hjemlet og beskrevet i Kirkelovens § 15. Et generelt årlig tilskudd fra kommunen gir fellesrådet en viss mulighet til å utføre sitt bygningsansvar. Dette tilskuddet har i mange år stått stille på 300.000 kroner.

Rådmannen i Flekkefjord foreslår i sitt budsjettforslag at summen økes til 350.000 kroner i 2023.

– Det er fire listeførte eldre kirker og tre kapeller. Et årlig tilskudd på 350.000 er antagelig heller ikke nok til at byggene kan fremstå så verdige som slike kulturbygg bør være. I 2019 måtte utbedring av råteskader i vinduene mot sør i Flekkefjord kirke i stor grad finansieres ved bruk av fond, opplyser Flekkefjord kirkelige fellesråd i et skriv til politikerne i Flekkefjord.

– Både fellesrådet og kommunen er tjent med at de bygningsmessige behov kirkebyggene har kan finansieres av årlige midler og salderes mot fond. Investeringsfondet blir nå i 2019 redusert til null. Dagens ordning med rentekompensasjon til kirkebygg gjør at kommunen får utbetalt tilskudd i 20 år fremover fra Husbanken. Det forutsetter at det i utgangspunktet er noe å investere for.

Artikkeltags