Kiropraktor deler sine råd om helse

Kiropraktor Håvard Nordås har inngått samarbeid med Agder og vil ha en fast spalte hver tredje uke. Her vil han ta opp temaer rettet mot fysisk aktivitet og forebygging av helseplager.