Kjære medsykepleiere, gratulerer med dagen!

Av
DEL

MeningerHistorien har vist at vi sykepleiere hver dag bidrar til å endre verden, fra Florence Nightingalesom var en pioner innen moderne sykepleie, til Claire Bertshinger.Claire som på et tv-innslag, omgitt av utallige utsultede Etiopiske barn fortalte om enhungersnød uten sidestykke, som var så langt fra vår Europeiske virkelighet at tv-bildeneinspirerte Bob Geldof til å skape datidens største og mest omtalte veldedighetsfenomener.

Band Aids sang «Do they know it´s Christmas» og senere konserten Live Aid.Selv om du i det daglige ikke føler deg som Florence Nightingale eller Claire Bertshinger, er du for pasientene og menneskene du møter akkurat det. I møtet med medmennesket er du legemliggjørelsen av en lang og stolt tradisjon. Du er sykepleieetikeren, du er sykepleiefilosofen, du er faget. Ja, du er sykepleiefaget. Gjennom dine dyktige ogkompetente hender, med faget i hodet og omsorgen i hjertet lever du opp til idealene som Florence og Claire har vist oss og gjort oss stolte over. Det betyr ikke at de store kampene erover. Vi ser et samfunn der forskjellene blir større og det aldri har vært så mange menneskerpå flukt. Det har aldri vært så mange som lever i ytterste nød og fattigdom. Barn som erunder konstant trussel for vold og overgrep, her hjemme og i utlandet.

Vi kan ikke alle kjempe de store globale kampene, for mange av oss handler det om å hjelpeenkeltmenneskene her hjemme i den største kampen de har stått overfor. Sykdom,funksjonstap og uhelse er for mange, kampen de lever i daglig. Da er det godt å vite atsykepleieren er der.Dagen i dag, og året i år handler om å feire oss selv som fagpersoner og fremheve faget vårt.

Hverdagene er mange, og kampene likeså. Gratulerer med dagen kjære sykepleier!

Artikkeltags