Kjemper for videregående i Kvinesdal

Kvinesdal Arbeiderparti krever at studiestedene Flekkefjord og Kvinesdal opprettholdes og styrkes.