«Kjør me ved» kan få en stilling og «ein plass å ver»

Det legges nå opp til at trafikksikkerhets-konseptet i Kvinesdal tas inn i driften til kommunen.