Det er de lokale forholdene som avgjør hvor trygt det er å kjøre til enhver tid. Men det som er faktum når vi nå er i vintertiden, er at det er uforutsigbart. Det ene øyeblikket er det mildt, det andre kaldt. Det ene tørt – det andre regntungt.

Dette fikk en bilfører i Lyngdal erfare:

– Vi har fått melding om trafikkuhell på fylkesvei 43 ved Kvavik. En bil har kjørt ut på meget glatt føre, melder politiet.

– Ingen personskade. Eier sørger selv for berging av bil, og vi oppretter ikke sak, sier politiet videre.

Det gikk heldigvis greit med føreren. Men det er en påminnelsen om hvilken tid av året vi er. Gode dekk, «kjøre etter forholdene», følge med på værmeldingene og ta seg god tid, blir viktigere og viktigere.