I FORRIGE uke ble årsregnskapet for Flekkefjord Sparebank presentert av banksjef Jan Kåre Eie. Det er for øvrig hans siste regnskapspresentasjon som banksjef. Fra sommeren av trer han inn i pensjonistenes rekker. Men 2019 har vært et spesielt år for banken. Allerede i april ble det med brask og bram bekjentgjort at Flekkefjord og Kvinesdal Sparebank skulle slå seg sammen – og bli til Lister Sparebank. Like før jul kom meldingen om mat fusjonsforhandlingene hadde havarert.

REGNSKAPSTALLENE for Flekkefjord Sparebank viser at banken klarer seg godt. Banken er en solid bidragsyter til lag og foreninger – og har blant annet åpnet pengesekken i forhold til byggingen av flerbrukshallen på Uenes. Fornuftsmessig ville nok en fusjon mellom de to sparebankene ha vært et godt grep, men det ligger også følelsesmessige sider ved denne saken som ikke vant gehør hos lokalbefolkningen.

OG NETTOPP følelser fremstår som en av de viktigste årsakene til at bankfusjonen strandet før jul. Flekkefjord Sparebank har utgiftsført 2,1 millioner kroner som ble brukt til arbeidet med å slå sammen Flekkefjord og Kvinesdal Sparebank. Det gir seg et visst utslag på resultatet som etter tap og skatt endte på 42,4 millioner kroner.

MEN DET er noen mørke skyer i horisonten – ikke for banken, men for regionen som opplever en svært svak utvikling. Å skape vekst og utvikling, tilflytting og oppgang fremstår som det aller viktigste politiske arbeidet fremover – noe som også Flekkefjord Sparebank vil nyte godt av. Og ettersom Flekkefjord Sparebank er innskyternes bank, så står det ikke grådige eiere bak som vil ha utnytte. Tvert imot. Bankens formål er å bidra tilbake til lokalsamfunnet og fellesskapet. Det gjør banken – og det skal banken fortsette med.