Mer truende klimaendringer

Av

En ny spesialrapport om hav og is fra FNs klimapanel viser at varmere og surere hav truer liv i havet og kan ramme fiskebestander hardt.