Etterspør strengere miljøkrav

Norsk næringsliv etterspør strengere krav fra myndigheten for å nå grønn omstilling, innovasjon og utvikling av nye løsninger til tross for at det vil innebære kostnader for bransjen.