Gå til sidens hovedinnhold

Klima- og miljøministeren: Svarer unnvikende om torskeanlegg på Hidra

Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) fra Flekkefjord utfordret statsråd Espen Barth Eide (Ap) om miljødirektoratet sitt avslag av torskelagring på Hidra. Nå har statsråden svart.

– Hvordan samsvarer avslaget fra miljødirektoratet med målsettingen om å skape nye blå arbeidsplasser i distriktene og hva vil statsråden foreta seg i denne saken? lød spørsmålet fra Saudland til statsråd Barth Eide.

Saudland viste blant annet til at selskapet Hidra fiskemottak søkte om å ha et enkelt anlegg for å kunne lagre levende torsk slik at man kan tilby fersk torsk store deler av året.

– Planene er en del av vedtatt kystsoneplan hvor det ikke forelå innsigelser mot et slikt anlegg. Det er også i tråd med lokalpolitiske ønsker. Til og med verneområdestyret for Flekkefjord landskapsvernområde har gitt grønt lys til levende lagring av torsk i området. Til tross for dette har statsforvalteren i Agder påklaget tillatelsen og miljødirektoratet har gitt statsforvalteren medhold i klagen i to runder, påpeker Saudland

Les også

Torske-saken havner på Stortinget

Les også

Miljødirektoratet sier nei til torske-anlegg: – Merkelig og skandaløst vedtak!

Les også

Torskelagring: Statsforvalteren ba verneområdestyret om å gi etter

Les også

Landsmøtet i Høyre: Ber partiet legge til rette for blå næring

Les også

Torske-sak engasjerer og irriterer: – Dette er helt uforståelig

«Forstår skuffelsen»

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) viser til at saken her gjelder avslag på en søknad om tillatelse til etablering av anlegg for levendelagring av torsk innenfor Flekkefjord landskapsvernområde.

– Jeg forstår at det oppleves skuffende å få avslag på en slik søknad. I saken her er det likevel slik at det er søkt om å etablere anlegget innenfor et verneområde der formålet med vernet blant annet er å ta vare på «et særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre områder som er viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter», fremholder Barth Eide og fortsetter:

– Videre er anlegget planlagt etablert i en del av verneområdet som i forvaltningsplanen for området er beskrevet som særlig sårbart for anlegg og installasjoner: «Skjærgårdslandskapet mellom Rasvåg og Stø framstår som et sammenhengende uberørt landskap som er særlig sårbart for anlegg og installasjoner. I dette området vil det være vanskelig å få inn nye anlegg.»

Finne annet sted

Statsråden påpeker at det ut fra forvaltningsplanen for verneområdet kan være mer aktuelt med havbruksanlegg i andre deler av verneområdet der negative virkninger er mindre.

– Havbruksnæringen er viktig for Norge. Her i landet har vi gode muligheter for å legge til rette for videre vekst i denne næringen, uten at det går på bekostning av viktige og beskyttede natur- og landskapsverdier, fastslår Barth Eide i sitt svar.

– Stortingsrepresentant Saudland spør hva jeg vil foreta meg i saken. Saksgangen i slike saker følger forvaltningsloven. Det vil si at saken her er endelig avgjort gjennom Miljødirektoratets vedtak.