Vanskelig å måle klimaeffekten av statsbudsjettet

Teknisk beregningsutvalg for klima peker på at det ikke finnes gode/enhetlige metoder for hvordan land bør beregne utslippseffekten av sine statsbudsjett.