Man skulle tro alle i vår tid ville applaudere et klimaløft for millioner av mennesker. Men nei. Mellomlandskabelen NorthConnect er i stedet blitt hatobjekt for en kampanje preget av populistisk konkurranse mellom Rødt og Sp.

NorthConnect er et stort klimaløft. Når vinden ikke blåser, blir vindkraft i Storbritannia og Europa erstattet med kraft fra fossile kilder eller kjernekraftanlegg. Med NorthConnect kan skotske vindparker i stedet støttes av norsk vannkraft. Slik kan vi bidra til at nær 10 millioner mennesker får ren strøm. NorthConnect kan kutte om lag 2 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer like mye som utslippene fra ca 40 prosent av den norske privatbilparken.

NorthConnect vil heller ikke «støvsuge Vestlandet for kraft», slik Bjørnar Moxnes i Rødt sier. Vannkraft er ikke en begrenset lagervare som blir «støvsugd» eller utsolgt. Vannkraft produseres hele tiden. Periodisk kan vi ha lav magasinfylling, men det skyldes ikke krafteksport. Det skyldes kombinasjon av tørrår og kalde vintre, og da har vi heldigvis mellomlandskabler som gjør at vi kan importere kraften vi mangler. Det har selvsagt aldri skjedd og vil aldri skje at noen har sagt nei til industrikraftavtaler av mangel på kraft.

Så hevdes det at NorthConnect vil importere et britisk prisnivå på strøm, og at det vil ta knekken på store deler av norsk kraftintensiv industri. NVE har beregnet priseffekten til spekteret 1 til 3 øre per KWh. Det er veldig langt unna et britisk prisnivå og hva kabelprotestantene hittil har påstått. Dessuten har den kraftintensive industrien normalt langsiktige industrikraftavtaler langt under forbrukerprisene, og fritaks- og kompensasjonsordninger som gjør industrien mindre utsatt for svingninger i kraftprisene.

Bjørnar Moxnes mener likevel at høyere priser vil føre til at nye industrikraftavtaler kan bli dyrere, med industridød som resultat. Hvor dumme tror han vi er? Et av våre viktigste markeder er norske industribedrifter som bruker mye kraft. De avtar om lag en tredel av kraftbransjens produksjon. Å påstå at vi arbeider for en kraftutveksling som vil gjøre det ulevelig for våre største kunder, er absurd. Vi ønsker selvsagt mer industri, ikke mindre.

Sps Trygve Slagsvold Vedum mener NorthConnect er «en kabel som gjør hverdagen og økonomien til folk verre». Når det gjelder priseffekten for forbrukere vil jeg minne Slagsvold Vedum om at forbruksavgiften på strøm er 16,13 øre per KWh, med mva 20,16 øre. Stortinget kan altså lett kompensere en mulig priseffekt ved å redusere forbruksavgiften med 1 til 3 øre.

Den norske kraftbransjen er fastlands-Norges største brutto verdiskaper og sysselsetter om lag 20 000 mennesker som er spredt utover landet. 90 prosent av denne industrien eies av kommuner, fylker eller staten. Arbeidsplasser og verdiskaping her er ikke mindre viktig enn arbeidsplasser og verdiskaping i industrien vi forsyner.

NVE har konkludert sin vurdering med at NorthConnect vil være lønnsom for det norske samfunnet gjennom verdiskapingen i kraftbransjen. Det vil den ikke være dersom Rødt får det som de vil: Rødt ønsker en «profittfri» kraftbransje. Det innebærer at fellesskapet vil gå glipp av mellom 10 og 15 milliarder utbyttekroner hvert eneste år. Jeg er en ivrig tilhenger av

mer industri, enten den er norskeiet eller internasjonal. Men det bør jo være et tankekors at Rødt både generelt og når det gjelder NorthConnect spesielt mener en offentlig eiet norsk kraftindustri ikke bør tjene penger, og at fordelen av det skal gå til internasjonale børsnoterte selskaper. Det er en ny vri på venstre-radikalisme.

Kraftbransjen om prosessindustrien trenger hverandre. Debattene om energipolitikk og mellomlandskabler er relevante og legitime. Men de må foregå med utgangspunkt i fakta, ikke i ideologisk drevne konspirasjonsteorier eller feilinformasjon på Trump-nivå.