Utslipp av klimagasser ned med 0,9 prosent

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 0,9 prosent i 2018.