Kommunale avgifter

Av
DEL

MeningerI Lund kommune får innbyggerne regning på kommunale avgifter to ganger i året. Dette er tildels store regninger som gjør det vanskelig for mange med dårlig råd. Alle får lønn/pensjon eller trygd hver måned og alle de faste utgiftene burde også komme en gang i måneden.

Det er så godt som ingen andre tjenesteleverandører som ikke tilbyr månedlig faktura lenger. Dette betyr ikke så mye for de som har gode inntekter og god økonomi. Derfor møter det dessverre også liten forståelse blant mange politikere. De dette er viktig for er barnefamilier med liten inntekt, minstepensjonister og uføretrygdede. For dem gjør denne store regningen at det er ekstra vanskelig å få endene til å møtes i de to månedene i året.

Dette har vært tatt opp politisk tidligere og blir gjerne møtt med utsagn som at "det er jo bare å spare resten av året, så har de jo penger når regningen skal betales"; "de må bare ha en regningskonto å sette av pengene på"; "de må lære seg personlig økonomi" osv. Det er veldig lett for personer med høye inntekter å si at de som må snu på hver krone bare kan spare/ sette av penger til de kommunale avgiftene.

Så enkelt er det dessverre ikke for mange. Og det er de svake blant oss dette går utover.

Så, hvorfor denne motstanden mot å gjøre livet litt enklere for de med dårlig økonomi blant oss? Jo, det er selvfølgelig penger det handler om. Det koster å sende ut papirfakturaer. Men teknologien utvikler seg. Endelig tilbyr Lund kommune eFaktura, og det vil kommunen spare penger på. Nå er det virkelig på tide å bruke denne innsparingen og teknologien til å gjøre det enklere for innbyggerne ved å tilby månedlig betaling av kommunale avgifter til dem som bruker eFaktura. Dette burde også gjelde IRS Miljø som fakturerer renovasjonsavgiften på vegne av kommunen.

Jeg kommer til å løfte dette politisk i nær fremtid og jeg håper at alle partiene i Lund-politikken støtter dette nå.

Lund Fremskrittsparti er opptatt av å skape en enklere hverdag for folk flest, og dette vil være en viktig forenkling for mange!

Artikkeltags