Kommunebudsjettet 2021

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lund Høyre har sammen med Ap og Sp iherdig forsøkt å finne en langsiktig og bærekraftig løsning for kommunens økonomi. Vi har dessverre ikke fått gjennomslag for å gjøre det vi mener er viktige og nødvendige kutt i kommuneøkonomien. Løsningen vi har kommet frem til med Ap og Sp ser vi nå at ikke har den nødvendige bærekraften og langsiktigheten som kommunen trenger. Vi velger derfor å slutte oss til Kommunedirektørens budsjettforslag og økonomiplan. Denne ser vi at er både bærekraftig og langsiktig slik at kommunen unngår å havne i ROBEK. Vi skal ha respekt for den solide jobben administrasjonen har gjort for å redde kommuneøkonomien.

Det vil heller ikke være riktig å pine ned driften på Nygård Barneskole, ungdomskolen, PNM-etaten samt Helse og Omsorgssektoren. Å kjøre hele kommunen på sparebluss med bruk av koronamidler og dramatiske innsparinger på denne måten vil etter vårt syn senke livskvaliteten og bolysten.

Lund Høyre mener at det vil være viktig med en forsvarlig drift av både Helse & Omsorg, PNM-etaten og Oppvekst & Kultur. Vi må huske på at hele kommunen er et distrikt, og hva er da bedre distriktspolitikk enn å styrke et sterkt kommunesenter med et godt tjenestetilbud til alle innbyggerne?

Det er da naturligvis ikke med lett hjerte vi går inn for å legge ned grendeskolene på Ualand og i Hovsherad. Men vi kan ikke se at det er forsvarlig å bruke tilskudd beregnet på pandemien til å redde skolene et halvt år. For det er kun ut 2021 at skolene vil kunne opprettholde sin drift ved en slik bruk. Det trengs nye 6,3 millioner i 2022 for å opprettholde driften.

Ved å satse på en stor og sterk barneskole på Moi vil vi sikre alle elevene et bedre tilbud enn hva de vil få på tre nedpinte skoler. Med et større faglig miljø blant lærerne vil også rekrutteringen av fagpersonell bli bedre. Skolen vil da bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver, og både lærere og elever vil få en større mulighet til å utvikle seg. Med en god skole som har et høyt faglig nivå vil vi også være en attraktiv kommune for de som ønsker å slå seg ned i kommunen.

Vi skjønner at det kan virke skummelt å sende førsteklassinger på buss til Moi fra Ualand og Hovsherad. Vi forstår at det kan bli en lang transport for små barn. Men la nå heller dette bli en utfordring som må løses slik at man føler sikkerheten man trenger for sine barn. La oss ikke prøve å kjøre på alle skjær vi ser i sjøen. La oss heller prøve på en best mulig måte å manøvrere mellom dem.

Noen argumenterer med at bygdene vil miste sine butikker og idrettslag, men hvorfor skulle de gjøre det? Det er innbyggerne med sine holdninger og adferdsmønster som vil være avgjørende for opprettholde denne driften. Et sterkt kommunesenter vi i tiden fremover være helt avgjørende for at vi skal kunne fortsette å bestå som egen kommune, slik våre innbyggere har bestemt.

Artikkeltags