Kommunen vil lage bråk om støy-vedtak: – 23 fritidsboliger rammes av støy fra vindkraftverk

Rådmannen mener det er grunnlag for å klage på vedtaket om godkjenning av tiltaksplan mot støy som Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) har gjort for Tonstad vindkraftverk.