Kommunene unngår permitteringer: – Ny bruk av ressursene

Selv om flere kommunale tilbud og tjenester holder stengt, har de ansatte fått nye oppgaver å holde på med. Permittering av kommunalt ansatte anses ikke som aktuelt.