Vil ta oppgjør med lav kvinneandel

– Hvis kvinner i Sokndal flest mener det er best at kvinner ikke bestemmer, så er det greit at det er sånn. Men hvis de ikke synes det er greit, må de gå i seg selv.