Konflikt i Nav Lister: Ansatte i Sirdal ville ikke skrive under arbeidsavtale

Ved årsskiftet ble Kvinesdal vertskommune for det nye interkommunale samarbeidet Nav Lister. Men prosessen med omorganisering og strukturendring har ikke bare gått smertefritt.