(Romerikes Blad)

– En uvanlig varm og tørr sommer i 2018 gjør at 2019 er det beste kongleåret i nyere tid. Grantrærne reagerte på den varme og tørre sommeren i fjor med å danne ekstra mye knopper med kongleanlegg, sier seniorrådgiver Øystein Meland Edvardsen i Skogfrøverket til Nationen.

Det ble derfor iverksatt en omfattende høsting av kongler, som vil sikre nok frø til skogplanteproduksjonen i lang tid framover.

Edvardsen sier at Skogfrøverket i år forventer å få inn rundt 6.600 sekker med grankongler, noe som kan gi opp mot 3.720 kilo frø.

Det aller meste av årets kongler, 97 prosent, hentes i Skogfrøverkets frøplantasjer. I tillegg sankes det også litt på Vestlandet i utvalgte kvalitetsbestand og i midlere til høyere høydelag på Østlandet.