Konsert i to dager på bedehuset

Det blir ikke mindre enn to dager med sang og sosialt samvær på Flekkefjord bedehus i helgen.