GJENNOM HELE desember har det blitt arrangert en rekke konserter og tilstelninger der det lokale kulturlivet har bidratt til å skape julestemning. Det har blitt mange tilstelninger der hver enkelt har lagt hele sjelen i det å bidra til fellesskapets glede. Vi vet at det ligger et stort arbeid bak hver enkelt konsert – og det er en krevende øvelse å forberede seg til konserter og andre arrangementer.

DET ER lange tradisjoner i Norge at kor, korps og musikkgrupper bidrar til å skape god stemning i ukene før jul. Vi vet at større artister reiser land og strand rundt for å holde sine konserter. For de alle fleste av dem er dette en jobb. Og ære være dem for det. Det er flott å få besøk av kjente artister som setter sine konsertprogrammer inn i en julekontekst. Gjennom årene har vi hatt mange av de store navnene på besøk også lokalt.

MEN I tillegg har vi alle de lokale bidragsyterne, korpsene som spiller i byens og bygdas handlegater, sangkorene som underholder på kjøpesentre eller i kirkene, enkeltartister og lokale grupper som bidrar med juleglede på sitt vis. I alt av julekav og julestress er nettopp muligheten for å sette seg ned og for koble av fra stresset, en viktig bit i adventstiden.

MANGE AV de som reiser rundt i hele distriktet har også et solidarisk formål med sine konserter, enten det er til barnehjemsbarn på Filippinene, i Myanmar eller til krigens ofre i Ukraina. Det er mange som velger å la overskuddet fra konsertene gå til veldedige formål. Det er helt i tråd med julens overordnede budskap, nemlig å vise nestekjærlighet og ta ansvar også overfor den delen av verden og befolkningen som ikke har det like godt som oss.

ALLE DE som gjennom desember og adventstiden har stått på en scene innendørs eller utendørs, i kirker, på bedehus eller kulturhus – eller som står som arrangør av konserter, fortjener en stor takk og en stor honnør. De har gjennom den travle førjulstid gitt oss en viktig pause og et bidrag til at vi alle skal komme i den gode julestemning. Og når vi har fått med oss fin musikk, så kan vi rolig gå mot julehøytiden. Takk til alle som har bidratt.