Gå til sidens hovedinnhold

Kontantstøtte for pårørende

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ingen i Norge bør engste seg for å bli gamle. KrF ønsker et enda tydeligere seniorvennlig samfunn som knytter generasjonene sammen og der vi ser hvert enkeltmenneske.

KrF ønsker å få i gang en kontantstøtte for pårørende som tar vare på sine trengende familiemedlemmer.

Målet med ordningen er at flere skal klare å være pårørende, evt. småbarnsforelder og samtidig kunne stå i en deltidsjobb. Ordningen vil betyr mye for mange eldre, også i forhold til ensomhet.

Kontantstøtte for eldre støttes også av en gruppe forskere som har hatt som oppdrag å tenke nytt om eldreomsorgen. Denne rapporten ble kunngjort så tidlig som i 2012, bl.a. i avisen Agder, med ideer hentet fra gode erfaringer i Tyskland. Der kan pleietrengende eldre velge mellom omsorg i institusjon, i egen bolig eller hjemmetjeneste. Mange gjør dette i en tidlig fase av sykdommen og bruker pengene til å kjøpe fri familiemedlemmer fra jobben slik at de kan hjelpe dem enda mer enn før.

I Flekkefjord økes antall 80+ anslagsvis fra 520 til 910 personer i løpet av 20 år. Derfor tror jeg at vi lokalpolitikere sammen vil gjøre gode prioriteringer fremover for å møte behovet. Jeg ønsker at vi skal være forberedt på at enda mer av omsorgen må gis fra familien i tillegg til større økonomiske prioriteringer fra det offentlige i form av bl.a. helsepersonell, sykehjemsplasser og eldreboliger. KrF har de eldre som en av sine tre høyeste prioriteringer i valgkampen og i tiden fremover. Det er samtidig viktig for meg å understreke at mange pårørende gjør en stor innsats overfor sine kjære. Eldre kan også være en stor resurs og bidragsyter i samfunnet.

Her er KrF’s forslag til ordning:

• En statlig skattefri ordning som gir 7.500 kroner pr. måned til pårørende til eldre som har et omsorgsbehov.

• Ordningen kan benyttes av barn, barnebarn eller andre nære pårørende.

• Den eldre må ha et dokumentert omsorgsbehov og bo i tilknytning til sine pårørende, slik at jevnlig oppfølging er mulig.

• Pårørendestøtten skal i utgangspunktet være et tillegg til de grunnleggende tjenestene som eldre får.

Ordningen kan gjennomføres uten å påføre staten vesentlige kostnader: Det er i dag hundre tusen personer som mottar helsehjelp i hjemmet, og hvis ti prosent av dem mottar «pårørendehjelp» vil det spare staten for 900 millioner kroner i året. Det vil være mulig å gjennomføre kontantstøtten for dette beløpet. Ordningen vil også redusere og utsette behovet for sykehjemsplasser.

I tillegg til kontantstøtten ønsker Krf også å få i gang en avlastningsreform for slitne pårørende, fridager for slitne pårørende samt et eldreombud i hver kommune som sikrer de eldres rettigheter og meninger.

De eldre er kjempeviktige. De har bygget det gode samfunnet som vi har kunnet overta. KrF mener at prioritering av de eldre og de eldres respekt og verdighet skal løftes enda høyere i tiden som kommer.

Det er viktig å sikre et sterkt KrF, også etter høstens valg, da KrF er partiet med et meget tydelig fokus på de eldres behov.

La oss stå sammen for menneskeverdet. Stem med hjertet.