Gå til sidens hovedinnhold

Kontor i Flekkefjord: Slår sammen tre jordskifteretter

Jordskifterettene Aust-Agder, Marnar og Lista er fra 14.06.2021 Agder jordskifterett.

Agder jordskifterett dekker kommunene Sokndal og Lund i Rogaland samt alle kommuner i Agder.

Stortinget besluttet den 10. desember 2020 at 34 jordskifteretter skal bli 19 jordskifteretter, men at det fortsatt skal være 34 bemanna rettssteder. I desember svarte justisministeren tre ganger i Stortinget at bemanningen skal opprettholdes. Alle eiere skal fortsatt få dekket sitt behov for avklaring og endring av eiendomsforhold.

Agder jordskifterett har kontorer i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Arve Konstali blir jordskifterettsleder, og Tarjei B. Berg blir nestleder.

Agder har 9 dommere, 5 tekniske utredere og 4 saksbehandlere.

Jordskifterettene behandler saker om fast eiendom, se jordskifteloven av 2013. Urasjonelle eiendomsforhold gjøres rasjonelle. Det gis f.eks. regler om felles bruk av private veier. Uklare eiendoms- og bruksrettsforhold klarlegges, f.eks. tar jordskifteretten stilling til hvor eiendomsgrensa går, merker og måler denne. I Norge har vi ikke hatt et offisielt eiendomskart før i 2010, og det er mange uklare grenser. Videre behandler jordskifteretten en del skjønn.