Kontrollerer lovligheten av smitteverntiltak

Fylkesmannen sender nå ut beskjed til kommunene om at lovlighetskontroll skal sikre at kommunens tiltak etter smittevernloven oppfyller lovens krav.