Kontrollutgifter har økt med 17,9 prosent på to år

Revisjonen og kontrollutvalg skal holde kommunene i ørene for pengebruk, men utgiftene til kontroll øker langt ut over vanlig lønns- og prisvekst for Flekkefjord kommune.