Meldinger om lokale arrangement som blir avlyst på grunn av koronaviruset renner inn. Her gir vi deg en oppdatering.

Er du arrangør, og må avlyse?

Send oss en mail, så skal vi videreformidle beskjeden.

Send en epost til red@avisenagder.no

AVLYSNINGER

 • Lindesnes Trekkspillklubb hadde satt opp konsert i Lyngdal kulturhus i kveld, onsdag 11. mars. Konserten er nå avlyst, opplyser trekkspillklubben.
 • Flekkefjord Kultursenter Spira, stenger dørene. Det ble besluttet torsdag ettermiddag etter at Flekkefjord kommunes kriseledelse var samlet i går. Spira sine aktiviteter med bibliotek, kino, fritidsklubb og teateraktiviteter, blir dermed avlyst inntil ny beskjed blir gitt.

 • På grunn av fare for korona-smitte må vi dessverre stenge all aktivitet i Flekkefjord Atletklubb fra i dag torsdag. Klubbens styre beklager dette, og håper på forståelse for avgjørelsen.

 • Lund Menighetsråd melder om at Godt voksen-fest som var planlagt torsdag 12. mars må dessverre avlyses. Avlysningen begrunnes med de anbefalinger som er kommet fra Stavanger bispedømme.

 • Blow Your Heads off fredag 13. mars og lørdag 14. mars i Kvinesdal kulturhus avlyses.

 • Klassisk Flekkefjords konsert i Spira 19. mars er avlyst.

 • Riksteatret avlyser alle oppsetninger over hele landet i tiden fremover.

 • Sangfesten i Flekkefjord Kultursenter 14.-15. mars avlyst, inkludert felles gudstjeneste søndag.

 • "Vennebyen: Apa & Rockemysteriet" 21. mars i Sarons Dal Arena, Kvinesdal avlyses.

 • Flekkefjord Jazzklubb avlyser konsert med Lars J. Rudjord i Spira lørdag 14. mars og 28. mars med Nordic Session.

 • Åna Sira fotballklubb avlyser den planlagte basaren 15. mars i Åna-Sira.

 • All aktivitet fra Livsglede i Kvinesdal er avlyst frem til kommunen velger å oppheve koronatiltakene: (Livsgledetrim (hver tirsdag) Livsgledetur (23.03 bli avlyst) Livsgledetrim på heimen m/ Feda Barnehage (fredager) Strikkehjelp- samarbeidet med Feda Skole (fredager).

 • Moi Musikkorps tar også følgende og avlyser samtlige øvelser frem til påske. Den årlige basaren i slutten av måneden blir også utsatt. Dette er på oppfordring fra NMF Rogaland gjeldende for hele kretsen.

 • Storkonserten på Bedehuset Flekkefjord med bandet Justified 20. mars blir avlyst.

 • Flekkefjord og Oplands Turistforening, FOT, sendte onsdag ut melding vedrørende håndtering av covid19, korona-viruset. Alle arrangement og fellesturer i regi av FOT avlyses med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder også planlagt tur førstkommende helg, onsdagsturer, arrangement av Barnas Turlag – alt avlyses. Styremøter, komitemøter og alle former for planleggingsmøter avlyses også. Gården Li - både våningshus og stegeløa – stenges både for dagsturister og overnatting. Også for de som har booket.

 • Kvinesdal Bedehus: Barneuka og basaren er avlyst. Loddbøkene vil bli trukket, og vinnere kontaktet. Liknes jente- og guttelag.

 • Moi IL opplyser at styret i Idrettsskolen har besluttet å avlyse all barnetrening og turn, fra torsdag 12. mars og i første omgang frem til påske.

 • Countrykvelden på Utsikten lørdag 14. er avlyst.

 • Klesbyttemarkedet på Lund menighetssenter lørdag 14. mars er avlyst!

 • Familiegudstjeneste i Heskestad kyrkje søndag 15. mars.

 • Bakke kirke palmesøndag, 5. april - konsert med Rune Rudberg, Anne Nørdsti, Odd Arne Sørensen og Tommy Michaelsen avlyst.

 • Pinsemenigheten Sion, Moi, avlyser alle gudstjenester og formiddagstreff inntil videre.

 • Kvinesdal Frivilligsentral melder art alle aktiviteter på Frivilligsentralen og Aktivitetssenteret i Kvinesdal er avlyst. Alle lyttevenner i skolen er tatt ut, temaaseminaret om samspill og samarbeid med frivilligheten og kommunen på kulturhuset mandag 16. mars er avlyst.

 • Agder og Telemark biskop har besluttet å avlyse alle gudstjenester i bispedømmet de nærmeste to søndagene. Samtidig innføres det begrensinger når det gjelder begravelser, vigsler og dåpsseremonier.

 • Lund kirkelige fellesråd har besluttet å avlyse/utsette følgende arrangement frem/til og med 29. mars: gudstjenestene i Lund kirke og Heskestad kyrkje, formiddagstreff (Heskestad), årsmøtene for Lund og Heskestad, klesbyttemarked, korøvelser for menighetskoret og Heskestadkoret. Arrangement som babysang, mandagsskole og barnekor utgår også i samme periode.

 • Foredrag med Simen Almås i Spira torsdag 12. mars er avlyst, melder Flekkefjord Frivilligsentral.

 • UKM Sirdal er avlyst. Skulle ha vært arrangert torsdag 12. mars.

 • Frelsesarmeen i Flekkefjord avlyser alle arrangement inntil 23. mars. Det betyr at det ikke blir noe fredag eller søndag denne uken.

 • Vest-Agder-museet avlyser alle arrangementer og stenger museene fram til etter påske.

 • Central Bybryggeri stenger dørene inntil videre. Arrangementene Stand Up-Night og Ida Jenshus avlyses, og billettpenger betales tilbake.

 • Revygruppa Complex avlyser i Spira 27. mars.

 • CrossFit Flekkefjord må dessverre avlyse sin planlagte konkurranse: «Battle of Flikka» 21 mars. Her var det påmeldt nærmere 70 deltakere i fra Rogaland og Agder påmeldt. CrossFit har også stengt ned lokalene som alle andre treningssenteret i disse dager.

 • Isbuas Venner avlyser festen på Isbua 28. mars hvor "Synth å Le" skulle opptrådd.

 • Revyen "Tenk hvis" som skulle vært 26-28 mars er utsatt. Planlegges satt opp i slutten av oktober. Allerede kjøpte billetter kan brukes da, opplyser Sokndal Amatørteater.

 • I forbindelse med nasjonale tiltak mot Corona-situasjonen er det bestemt å utsette Generalforsamlingen i Lund Næringsutvikling mandag 16. mars 2020 kl.16:30 inntil videre.