Korona-garanti for Kvinesdal-butikker

Kommunen gir garantier dersom kunder ikke betaler for seg.