Korona-konsekvenser: Ber regjeringen redde sykehusøkonomien

Styret i Helse Sør-Øst ber om raushet fra Regjeringen ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett slik at ikke helseforetakene av økonomiske årsaker må gjennomføre innsparinger ut over høsten som vil gå ut over pasienttilbudet.