Hovedhensikten med alle tiltak er å begrense smittespredning og få til en utflating av smittekurven. Dette innebærer en stor utfordring for alle i Lund kommune. Den mellommenneskelige kontakten er begrenset med de utfordringer dette innebærer.

– Det er foreløpig ikke påvist Koronasmitte i Lund. Kriseledelse, hvor jeg som ordfører deltar, møtes daglig for å vurdere situasjonen og iverksette eventuelle tiltak, avslører han.

– I den fasen vi er inne i nå er det viktig å minne om at dette er en nasjonal dugnad for å begrense smittespredning. Vi er flinke på dugnad i Lund og mer enn noen gang må vi minne hverandre på at vi må begrense kontakten med andre mennesker. Vi må rett og slett holde oss hjemme.

– Vi merker alle påkjenningene dette innebærer. Vi merker det i savnet av den sosiale kontakten med venner, familie, barnebarn. Vi merker det i de daglige gjøremål hvor «kabalen» skal gå opp og redselen for at vi selv eller noen vi er glad i skal bli smittet.

– Vi merker det også på arbeidsplasser og i næringslivet i Lund hvor permitteringene begynner å komme og hvor ansatte gjør en fabelaktig innsats for å holde hjulene i gang. Og vi merker det i driften av kommunen hvor alle medarbeidere gjør en formidabel innsats, ikke minst innenfor helse- og omsorgssektoren og skole. I tillegg har krisen også utløst et stort engasjement blant frivillige for å ta vare på og hjelpe hverandre. Denne krisen skal vi klare og komme styrket ut av. Det er nå det gjelder.

Ordføreren retter så en takk til kommunens innbyggere og alle som står på i denne vanskelig situasjonen.