Det siste døgnet har FHI registrert 9.559 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 4.894 færre enn samme dag i forrige uke.

Den 24. januar 2022 gjorde FHI store endringer i testsystemet, slik at færre koronasmittede blir registrert i MSIS. På grunn av dette er ikke tall etter 25. januar sammenlignbare med tallene før.

Omleggingen innebærer at flere ikke lenger trenger å ta PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest, og dermed blir smitten heller ikke registrert hos FHI. Folk oppfordres imidlertid til å registrere positive tester hos sin kommune.

Innleggelser

FHI bruker nå i større grad andre måter å overvåke pandemien på enn smittetall. Hovedgrepet er å følge med på sykehusinnleggelser.

Fredag var 442 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 40 flere enn dagen før. 54 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 20 respiratorbehandling. Det er ti flere på intensiv og én færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

De siste syv dagene er det i snitt registrert 14.912 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 20.141, så trenden er synkende.

I alt har 1.128.763 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Til sammen er 1.548 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

22. januar 2022 ble det registrert 24.958 smittede i Norge, som er høyeste døgntall hittil med det gamle testsystemet.

09. februar 2022 ble det registrert 26.109 smittede i Norge, som er høyeste døgntall hittil med det nye testsystemet.

Lokalt

Dette er tallene som er rapportert inn til FHI i løpet av lørdag – i realiteten er det adskillig flere smittede.

I Agder fylke var det smittetilfeller 599 registrert lørdag. I Rogaland var det 1150 tilfeller samme dag.

Flekkefjord - 9

• Kvinesdal - 11

• Sirdal - 1

• Lund - 6

• Sokndal - 5

• Farsund - 29

• Lyngdal - 33