Koronamidlene redder skoler

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg forstår at politikerne er nokså samstemte om å bruke alle koronamidlene som Lund kommune får til å redde skolene på Ualand og Hovsherad. Jeg synes jo også at det vil være svært trist å legge disse ned.

Men på den andre siden synes jeg kommunen tar en svært stor sjanse ved å bruke Koronamidlene til dette. Koronamidlene er en engangsstøtte som myndighetene gir kommunene for å dekke opp for merutgifter i forbindelse med pandemien og ikke for å drifte skolene i normalsituasjon. Midlene er tiltenkt nettopp dette, da myndighetene ser at kommunene raskt får en del ekstra utgifter.

Foreløpig har vi ikke hatt noe utbrudd i Lund, men det kan komme før vi aner det. Og da vil det fort løpe på mer ekstrautgifter. Som sykehjemslege er jeg dypt bekymret for hvordan det skal gå hvis vi får smitte inn på sykehjemmet og mange ansatte må ut i karantene. Hvordan skal vi klare å drive forsvarlig. Utgiftene til smittevern vil stige raskt. Men ikke minst er det fare for at lønnsutgiftene vil stige. Det er i dag knepet svært inn på personalet. Myndighetene har klar anbefaling om at vi som forebyggelse ikke bør la samme personale jobbe på flere av postene. Det ville nemlig kunne redusere faren for at alle 3 postene blir berørt med smitte hvis 1 post blir berørt. Dette har ikke ledelsen klart å ta hensyn til med begrunnelsen at de ikke har nok personale å ta av til ekstra vakter m.m. Det er rett og slett for lite kvalifisert personale. Hvis vi får Korona på sykehjemmet må vi raskt kunne omgjøre en av postene til smittepost med tilhørende personale som kun skal jobbe der. Da må det også være døgnkontinuerlig sykepleie der som ikke kan serve de andre postene. Hva da med nødvendig sykepleierkompetanse på de andre postene? Jeg ser for meg at det kan bli ganske kostbare løsninger som må til. Og hvor skal da kommunen ta ekstramidlene fra når de allerede er brukt opp i skolebudsjettet?

«Ja takk, begge deler» er et fint slagord, men jeg tror det fungerer dårlig i dagens situasjon i Lund.

Artikkeltags