Koronapenger til lag og foreninger: Mest krisehjelp til kajakklubb og minnefond