9 prosent forteller i undersøkelsen at det går dårlig, mens 23 prosent svarer «verken eller» på spørsmål om det går bra, dårlig eller verken bra eller dårlig med dem.

Andelen som nå sier at det går bra, ligger 6 prosentpoeng lavere enn i samme periode i fjor.

De som i størst grad sier at de har det dårlig nå, er personer under 40 år, hvor 13 prosent oppgir dette. Tilsvarende tall for dem over 60 år er 3 prosent. Andelen som har det dårlig nå, er likevel lavere enn den var i september.

I undersøkelsen sier 10 prosent at de tror julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen, mens 83 prosent tror ikke det. Resten svarer «vet ikke».

Samtidig sier 52 prosent at de kommer til å delta på julebord i år, mens 31 sier at de ikke kommer til å gjøre det. Resten svarer «vet ikke».

– Fortsatt venter de aller fleste en normal jul i år, og halve Norge planlegger å ta del i julebordsesongen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Nå sier 63 prosent at de ikke er bekymret for å bli koronasmittet, mens 20 prosent oppgir å være bekymret.