Koronautbrudd: Skulle vært i isolasjon, men er observert ute i arbeid