Gå til sidens hovedinnhold

Kraftbransje under falske flagg

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen, skriver i Agder Flekkefjords Tidende 30.12. under tittelen «Klimafiendtlig kabelpopulisme». Syvertsen argumenterer for at NorthConnect-kabelen bør få konsesjon. Dette av klimahensyn, og fordi kraftbransjen nærmest er å se på som «prosessindustriens beste venn». Han skriver dette: «Et av våre viktigste markeder er norske industribedrifter som bruker mye kraft. De avtar om lag en tredel av kraftbransjens produksjon. Å påstå at vi arbeider for en kraftutveksling som vil gjøre det ulevelig for våre største kunder, er absurd. Vi ønsker selvsagt mer industri, ikke mindre.»

Liv og lære er som kjent ikke alltid lett å forene. Om noe er «absurd» her, er det at Syvertsen prøver å fortelle oss at kabelprosjektet NorthConnect er «industrivennlig». Det er godt gjort, selv for en kraftdirektør. Og glorien svever nesten over teksten når Syvertsen også skriver dette: «Dessuten har den kraftintensive industrien normalt langsiktige industrikraftavtaler langt under forbrukerprisene».

Men dagens industrikraftavtaler er nok ikke et uttrykk for rørende «industriomsorg» fra kraftbransjens side. Den som tror det, tror nok også på julenissen. De «myndighetsbestemte» kraftkontraktene er historie, det sørget EØS-avtalen for. Men nettopp fordi metallindustrien avtar 1/3 av all norsk elkraft (ref Syvertsen), har denne industrien de senere årene -til nå- hatt en markedsmakt som har gitt strømpriser denne industrien kan leve med. Denne markedsmakten reduseres nå for hver ny kabel kraftbransjen får bygd. To nye er under bygging, til Tyskland og England. Med NorthConnect vil kapasiteten ut av landet øke med 70%. Tre nye kabler vil gi kraftbransjen fri mulighet til å sende krafta ut av landet til EU-priser, i stedet for å gi metallbransjen levelige energipriser.

I Syvertsens tidligere innlegg om NorthConnect var hovedargumentet at kabelen nærmest skal bygges av klimahensyn. I konsesjonssøknaden, som kan leses på NVEs hjemmesider, er prosjektets reelle mål klart og enkelt beskrevet, og kan oppsummeres slik: Vi skal tjene penger på å koble det norske kraftmarkedet til det skotske. At pengene primært skal hentes inn gjennom at norske strømpriser stiger, sier Syvertsen ikke noe om.

Det gjør derimot NVE, som leverte sin vurdering av NorthConnect-prosjektet før jul. NVEs konklusjon er klar, men noe komplisert formulert: ”Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir.”

På forståelig norsk betyr dette: NorthConnect-kabelen blir ikke lønnsom som eget prosjekt. Fortjenesten for de som bygger kabelen kommer av at strømprisen i Norge stiger på grunn av kabelen! Men dette er det nok ikke så morsomt å begrunne kabelen med, og da er klimaargumentet godt å ty til.

For å vise størrelsen på «klimaeffekten» har Syvertsen vist til at NorthConnect vil gi reduserte klimautslipp som er « - - nesten tre ganger så mye som den feirede CO2-effekten ved elektrifiseringen av Johan Sverdrup-feltet.» Den sammenligningen er nok ikke spesielt velvalgt. Elektrifiseringen av Sverdrup gir nemlig null klimaeffekt. Norske utslipp går riktig nok ned, men de globale utslippen reduseres ikke. Og tre ganger null er fortsatt null!

Syvertsens «klimakort», og nå også «industrikort», er illustrerende eksempler på kraftbransjens stadig mer desperate forsøk på å få fokus vekk fra sine egne kommersielle interesser. NorthConnect-kabelen vil øke sjansene for industridød, og den vil også øke presset for å bygge ut enda mer naturraserende vindkraft. Derfor blir dette kabel-prosjektet også bejublet av NORWEA, vindkraftbransjens organisasjon.

Hva skal norsk industri og norsk natur med fiender, med «venner» av typen Agder Energi?