Kraftig debatt om Sinnes skule: «Skal vi lære ungene politikerforakt?»

Det ble god temperatur i onsdagens debatt i utvalget for oppvekst og levekår i Sirdal kommune om midlertidige løsninger i byggetiden for Sinnes skule.