Vi må tilbake til 2018 for å finne lignende tall. Så langt i år har 111 personer mistet livet i trafikken her i landet, det er 31 flere enn i samme periode i fjor, opplyser Statens vegvesen. Fire av de 14 døde i november var fotgjengere.

– Jeg følger utviklingen tett, og en periode i november tikket det inn meldinger om dødsfall daglig på min mobil, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

I fjor mistet 4 personer livet i november.

– Alt for mange liv har gått tapt i trafikken i år, mener Trygg Trafikk.

Oslo, Troms og Finnmark og Innlandet ble hardest rammet i november. Innlandet har nesten en dobling av antall drepte. i Oslo har fire personer omkommet i år mot én person i samme periode i fjor.

Rus, fart og uoppmerksomhet er de vanligste medvirkende faktorene til dødsulykker.

– Til tross for at det stadig blir tryggere biler og veier, er vi også avhengige av at trafikantene er klar over og tar sitt ansvar. I julebordsesongen vil jeg be folk om å være ekstra oppmerksomme, sier Ranes.

Det har vært mange regnværsdager i november og våt asfalt kombinert med mørket gjør det langt mer krevende å se hva som skjer foran deg når du kjører bil. Er det litt trafikk i tillegg blir man gjerne blendet av møtende billys.

- Det er derfor veldig viktig at man holder farta på et forsvarlig nivå. Du skal alltid kunne stoppe for en fotgjenger som skal krysse veien. Dessverre har det vært flere alvorlige tilfeller hvor kjøretøy har kjørt på fotgjengere. En fotgjenger har ingen beskyttelse og stiller med ekstremt dårlige kort i møte med en bil, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.