Kraftig vind og mye nedbør – og vannstanden stiger

Kraftig vind, mye regn, høyt vann, skredfare, flomfare og høy vannstand. Det oppsummerer situasjonen nå og det neste døgnet.