Kraftige salver mot vindkraftverk på Skorveheia

Flekkefjord kommune gav torsdag sin uttalelse til endringer, miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) og detaljplan for Skorveheia vindkraftverk som Norges vassdrags- og energidirektorat har bedt om høringer til.