– Norge er avhengig av forholdene i andre land. Vi må søke samarbeid med dem. Men over tid skal vi ha lavere og konkurransedyktige priser på strøm, sa Støre i Stortingets spørretime onsdag.

Der var strømpriser og kraftkrise det altoverskyggende temaet.

Rødts Sofie Marhaug ville vite hvorfor regjeringen, etter halvannet år med strømpriskrise, ikke gjør noe med prismekanismene. Regjeringen trenerer arbeidet, hevder hun.

– Akkurat nå står vi i en krise, svarte Støre, som viser til krigen i Ukraina og bortfall av russisk gass.

– Jeg tror at vi kommer ut av den krisen om et par-tre år, når Europa kommer i gang med fornybar-produksjonen sin, og vi kommer videre med bedre samarbeid og mer utveksling, og mer kraft, mer nett og mer enøk.

– Men det å lukke Norge inne og tro at siden det koster 12 øre å produsere strøm, så det er det prisen bør ligge på, det er ikke veien å gå. Det kommer til å skape rasjoneringsbehov, mener statsministeren.