Konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syversen, skyver klimahensyn foran seg i kampen for mest mulig eksport av norsk kraft. Vi som sier nei til utenlandskabelen North Connect bedriver «klimafiendtlig kabelpopulisme», skal vi tro Syversen, og lider av «ideologisk drevne konspirasjonsteorier eller som arena for EØS-motstand». Intet mindre!

Det er synd at Syversen ikke lever opp til egne formaninger. La meg prøve å få debatten inn på rett spor. Rødts utgangspunkt er at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare.

Den lave energikostnaden, fra grønn og fornybar vannkraft, har i over 100 år vært et avgjørende fortrinn for Norge som industrinasjon. Hele denne industrien havner i faresonen hvis markedet får påføre kalde Norge, høyt mot nord, omtrent samme energikostnader som lenger sør i Europa. Dette vil skje i økende grad for hver ny utenlandskabel, fordi strømprisen er langt høyere både i EU og Storbritannia enn den er i Norge.

Resultatet av å behandle norsk vannkraft som en ren eksportvare, ikke som innsatsfaktor for egen verdiskaping, kan derfor bli en omfattende industridød. Det er grunnen til at Rødt, i likhet med Fellesforbundet og LO, er mot North Connect.

Ikke fordi vi er mot forsyningssikkerhet! Ingen tar til orde for å kappe kablene som fins Norge og andre land. Disse kablene har mer enn nok kapasitet til å sikre oss i tørrår og kalde vintre. Men fordi North Connect vil øke kapasiteten for strømeksport ut av landet med omkring 20 %. Dette kommer i tillegg til de to planlagte kablene til Tyskland og England, som vil øke kapasiteten ut av landet med 45 %.

Vi er fullt klar over at industrien i Norge har langsiktige industrikraftavtaler, og fritaks- og kompensasjonsordninger som gjør den mindre utsatt for svingninger i kraftprisene. Men de langsiktige kontraktene lages ut fra prisnivået når de inngås. Det betyr at når strømprisene drives opp, som North Connect vil bidra til, vil nye kontrakter om noen år baseres på et høyere prisnivå. Derfor er North Connect skadelig for landets industri.

Syversen nevner ikke at den CO2-kompensasjonen som gjelder i dag, bare er delvis dekkende, og gradvis trappes ned. Hva som skjer når gjeldende avtale utløper om er par år, vet ingen.

Mange miljøorganisasjoner er bekymra for at økt kraftutveksling vil føre til mer effektkjøring i vassdragene. Dette kan gi store negative konsekvenser for naturmangfoldet. Dette sier heller ikke Syversen ett ord om.

Det er forståelig at kraftbransjen ser på strøm som en hvilken som helst annen vare. Jeg skjønner godt at bransjen jubler over at EUs prisøkning på CO2-kvoter øker bunnlinja deres med milliardbeløp – uten at kraftproduksjonen i Norge har blitt en krone dyrere. Men det Norge vi kjenner er skapt ved at strømmen fra vannkrafta bygger landet er infrastruktur. Norge står i en særstilling med en nøkkelindustri bygd på lave strømpriser og der folk bor i hus som varmes opp med strøm. Det er industrien og folk flest som får regninga om kraftbransjen får det som de vil.