Gå til sidens hovedinnhold

Kreative ordførere?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å få gjennomslag for batterifabrikken og de neste byggetrinn gikk Lister-ordførerne sammen og forfattet et leserinnlegg der de viser til en rapport av konsulenttjenesten Sweco som miljø-alibi. Jeg har, etter flere e-poster til Farsund Kommune, omsider fått tak i studien fra 14.12.2018.

Studien konkluderer bl.a med:

«For tema naturmangfold vil den intakte delen av Hellemyra og tilstøtende natur med middels verdi bli nedbygget. Selv om verdiene er middels store er omfanget av inngrep stort, konsekvensen antas også å være målbar utenfor planområdet for fugl, så konsekvensen for fagområdet naturmangfold er vurdert som negativ i betydelig grad.»

«Dersom det lar seg gjøre å fundamentere bygg på peler og unngå massive inngrep med masseutskiftning og utfyllinger, vil det være mulig å opprettholde en viss biologisk verdi i noen deler av planområdet. Særlig dersom fotavtrykket til hvert enkelt bygg ikke er så stort og byggene ligger med god innbyrdes avstand. En løsning der mest mulig av det biologiske mangfoldet kan opprettholdes vil også være trivselsskapende for brukere av byggene.»

ble til:

«Farsund kommune arbeider nå med en reguleringsplan for området der hensynet til industriutbygging kan skje i synergi med naturverdiene i område. En innledende studie har vist at det vil være mulig å øke grunnlaget for biologisk mangfold i omgivelsene til planlagt industri gjennom gode terreng-, vann- og våtmarkstiltak. Verken utbygger, kommunen, regionale myndigheter eller innbyggerne vil akseptere en løsning som ikke tar hensyn til naturverdiene på en god måte.»

Etter som jeg kan se, så er det ikke samsvar med konsekvensene for det biologiske mangfoldet eller hva slags bygg området tåler i disse to konklusjonene. Men jeg kan ta feil, det kan da ikke være slik at de lyver bevisst? Synes ordførerne kan ta Listers innbyggere på alvor, som de påstår at de skal, og forklare hvordan de kom frem til den positive konklusjon i sitt innlegg.