Krever at staten skal dekke renteutgifter for å gjøre Hidra landfast

Frp har nå inntatt en aktiv rolle for å få Hidra landfast ut av bakevja igjen.